Välkommen!

Att må psykiskt dåligt är ofta förknippat med ett lidande som kan påverka hela tillvaron. Då är det viktigt att få rätt stöd och hjälp. Vi på Mentis Psykiatri har stor erfarenhet av att behandla psykiatriska tillstånd. Välkommen att höra av dig för samråd om din situation.

Psykisk ohälsa är ofta förknippat med ett stort lidande. Även om det inte syns utåt kan ångest och nedstämdhet påverka hela tillvaron och förändra hur man ser på sig själv och på livet i stort.

När man mår psykiskt dåligt är det viktigt att berätta för någon hur man mår. Genom att sätta ord på lidandet får man perspektiv på situationen, problemen blir konkreta och man känner sig mindre ensam. Det kan också bli tydligt att något måste förändras, och att man behöver hjälp för att åstadkomma den förändringen.

I dagsläget finns flera väletablerade behandlingar mot ångest och depression. Det kan handla om psykologisk behandling och/eller läkemedelsbehandling. Målet med behandling är alltid att lindra lidande men också att öka individens medvetenhet om sina sårbarheter, styrkor samt att rusta inför framtiden.

Mentis Psykiatri är en liten och personlig specialistmottagning för psykisk hälsa på Carlanderska sjukhuset i Göteborg. Vi bedömer, utreder och behandlar psykiatriska tillstånd hos vuxna. Välkommen att höra av dig för att samråda om din situation!