Featured

Om oss

Vårt team består psykiatriker och psykologer med lång klinisk erfarenhet och en stark önskan om att hjälpa människor till ett ökat psykiskt välbefinnande.

Reband Ahmed

Specialist i Psykiatri. Utbildad vid The Faculty of Medicine - Masaryk University i Brno, Tjeckien. Specialistutbildning i psykiatri vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Gedigen klinisk erfarenhet från såväl psykiatrisk heldygnsvård som öppenvård inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt från ett flertal stora psykiatriska kliniker i landet.

Cecilia Boldt-Christmas

Specialist i Psykiatri, Överläkare. Utbildad vid Uppsala universitet och vid the Institute of Psychiatry, Maudsley hospital, King’s College. Gedigen klinisk erfarenhet från såväl slutenvård som öppenvård inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt från psykiatrisk primärvård vid Mottagning unga vuxna (MUX) inom Regionhälsan.

Marzia Dellepiane

Specialist i Psykiatri, Överläkare. Utbildad läkare och specialistläkare vid Genoas Universitetssjukhus, Italien. Sedan 2007 verksam som specialistläkare i psykiatri i Sverige. Gedigen klinisk erfarenhet från såväl psykiatrisk slutenvård som öppenvård inom psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt från privat verksamhet.

Jonas Magnusson

Legitimerad psykolog sedan 2015. Utbildad vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Utbildad steg 1 inom KBT samt PDT. Utbildad terapeut i dialektisk beteendeterapi (DBT) samt i Intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP). Gedigen klinisk erfarenhet från allmänpsykiatrisk öppenvård samt från subspecialiserad öppenvård och heldygnsvård
riktad mot ätstörningsproblematik. Klinisk erfarenhet från såväl psykologiskt behandlingsarbete samt utredningsarbete.

Ivonne Alfaro Legón

Specialistpsykolog sedan 2006 samt Doktor i psykologi sedan 2020. UNIBE, Costa Rica och Umeå universitet Sweden. KBT och PDT behandlingsmodeller. Utbildad i Trauma behandling (TF-KBT), Prolonged Exposure (PE) samt Interpersonell psykoterapi (IPT). Gedigen klinisk erfarenhet från allmänpsykiatrisk öppenvård och slutenvård. Klinisk erfarenhet från såväl psykologiskt behandlingsarbete samt utredningsarbete inom BUP och vuxenpsykiatrin.

Camilla Hägen

Legitimerad psykolog sedan 2006. Utbildad vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, med inriktning psykodynamisk terapi (PDT). Vidareutbildad inom kognitiv beteendeterapi (KBT), bl a i Prolonged Exposure (PE) och dialektisk beteendeterapi (DBT). Har många års erfarenhet av arbete inom både allmän och subspecialiserad psykiatrisk öppenvård, men har också arbetat inom barn- och ungdomshabilitering samt med smärtbehandling på specialistnivå.

Ann Bergström

Ann utbildade sig till läkarsekreterare 1978.
Sedan dess har hon arbetat många år som medicinsk sekreterare med erfarenheten från BUP, öppenvården inom vuxen psykiatrin på Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt från psykiatrisk primärvård vid Mottagning unga vuxna (MUX) inom Regionhälsan.