Ledningssystem och kvalitetsarbete

Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och kommer under året 2023 att ansöka om ISO certifiering.

Kollektivavtal

Vi är medlem i Vårdföretagarna. Vi arbetar aktivt för att du som patient eller anhörig ska få bästa möjliga vård samt för att våra anställda ska ha trygga anställningar. Detta är viktiga anledningar till att vi är medlemmar i Vårdföretagarna, den största branschorganisationen för privata vård- och omsorgsgivare.

Kvalitet

  • Vi följer Vårdföretagarnas uppförandekod och etiska riktlinjer.
  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården och omsorgen.
  • Våra ägare, styrelsens ordförande och ledamöter, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi har kollektivavtalade försäkringar.
  • Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter.

Transparens

  • Vi är transparenta och redovisar information om redovisning av kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.
  • Patienter, beställare, brukare och allmänheten hittar enkelt relevant information om oss på vår hemsida.

Vårdgivare

Mentis Psykiatri AB är registrerad i Socialstyrelsens / IVOs vårdgivarregister

Fakturaadress

Mentis Psykiatri AB

Carlandersparken 1

Box XXXX

402 29 Göteborg

Vi tar emot fakturor digitalt på:
ekonomi@mentispsykiatri.se

Organisationsnummer

559383-2347

Styrelse / Verklig huvudman

Cecilia Boldt-Christmas, ordförande 33%

Reband Ahmed, ledamot 33%
Marzia Dellepiane, ledamot 33%

Verksamhetschef

Cecilia Boldt-Christmas

Besöksadress 

Mentis Psykiatri

Carlandersparken 25
412 55 Göteborg