Featured

Besökspriser

Priserna kan komma att justeras utifrån längden på ditt besök, dvs. du betalar mindre om besökstiden blir kortare eller mer om besöket tar längre tid. I besökspriserna ingår administrativt arbete såsom utfärdande av intyg och läkarutlåtande, beställning av provtagning, genomläsning av journalanteckningar från andra vårdgivare samt sammanställning av undersökningsresultat.

Vi erbjuder i dagsläget inte offentligt finansierad vård.

Priserna är likadana för besök på vår mottagning och digitalt besök.

Nybesök 60 minuter – specialistläkare inom vuxenpsykiatri: 2500 kronor

Nybesök hembesök 40 minuter – specialistläkare inom vuxenpsykiatri: 2500 kronor

Besök inklusive omfattande läkarintyg (t ex värnplikt/Transportstyrelsen) – specialistläkare inom psykiatri: 3500 kronor

Återbesök – specialistläkare inom vuxenpsykiatri:

2500 kronor för ett återbesök på 60 minuter

2000 kronor för ett återbesök på 45 minuter

2000 kronor för ett hembesök/återbesök på 30 minuter

1400 kronor för ett återbesök på 30 minuter

Nybesök/bedömning inför psykoterapi 90 minuter – psykolog: 2500 kronor

Återbesök – psykolog: 1400 kronor

Neuropsykiatrisk utredning – specialistläkare och psykolog: 32000 kronor

Neuropsykiatrisk utredning klar på en helg – specialistläkare och psykolog 34000 kronor

Övrig fördjupad utredning – specialistläkare och psykolog:

Priset på en fördjupad utredning beror på frågeställning och omfattning. Utredningen görs av

specialistläkare inom vuxenpsykiatri som psykolog. Utredningen avslutas med en sammanfattning

och återgivning samt rekommendation. Kontakta oss för ett prisförslag.

Uteblivet besök eller sent återbud (mindre än 24 timmar) debiteras.